Rada Ministrów przyjęła dziś projekt ustawy w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego i ochrony inwestorów na tym rynku, poinformowała pełnomocnik Ministerstwa Finansów ds. rozwoju rynków kapitałowych Katarzyna Szwarc.

Rada Ministrów przyjęła dziś projekt ustawy w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego i ochrony inwestorów na tym rynku, poinformowała pełnomocnik Ministerstwa Finansów ds. rozwoju rynków kapitałowych Katarzyna Szwarc.

"Rada Ministrów przyjęła dziś projekt ustawy w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego i ochrony inwestorów na tym rynku! Kolejny milowy kamień w realizacji Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego" - napisała Szwarc na swoim profilu na Twitterze.

MF stawia na rynek finansowy

Reklama

We wpisie poświęconym temu projektowi w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów wskazano, że ma on na celu uporządkowanie i usprawnienie funkcjonowania instytucji rynku finansowego, w szczególności w zakresie eliminacji barier dostępu do rynku finansowego, usprawnienia nadzoru nad rynkiem finansowym, ochrony klientów instytucji finansowych, ochrony akcjonariuszy mniejszościowych w spółkach publicznych oraz zwiększenia poziomu cyfryzacji w realizacji przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) obowiązków nadzorczych, przez odpowiednie zmiany w zakresie ustaw go regulujących. Jak podkreślano, obserwacja funkcjonowania polskiego rynku finansowego w ostatnich latach prowadzi do wniosku, że niezbędna jest przekrojowa i kompleksowa nowelizacja ustaw regulujących różne obszary rynku finansowego.

Realizując Strategię

Zawarte w projekcie ustawy propozycje zmian przepisów regulujących prawno-instytucjonalne otoczenie rynku finansowego są podyktowane koniecznością ich dostosowania do zachodzących na nim dynamicznych zdarzeń, a także potrzebą spełnienia niektórych postulatów zawartych w Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego (przyjętej 1 października 2019 r.), w szczególności w zakresie ułatwienia funkcjonowania podmiotom nadzorowanym przez KNF przez uproszczenie procedur licencyjnych oraz obowiązków w zakresie raportowania, ale także w zakresie wzmocnienia ochrony inwestorów indywidualnych, wskazano także w wykazie.

(ISBnews)