Z oferty w ramach programu "Bezpieczy kredyt 2 proc." zamierza skorzystać do końca 2023 roku 5 proc. Polaków, wynika z badania Mind&Roses przeprowadzonego na zlecenie Związku Banków Polskich (ZBP).

6% ankietowanych zamierza kupić mieszkanie za gotówkę, a 3% skorzystać z kredytu na tradycyjnych warunkach.

"W badaniu opinii publicznej przeprowadzonym w październiku br. respondenci zostali zapytani o plany związane z zakupem nieruchomości w 2023 r. 86% osób zadeklarowało, że nie ma takich planów. 6% badanych odpowiedziało, że planuje zakupić do końca roku mieszkanie lub dom z wykorzystaniem zgromadzonych środków finansowych. 5% respondentów zamierza skorzystać z oferty „Bezpieczny Kredyt 2%". Najmniejszy odsetek osób (3%) planuje zaciągnąć kredyt hipoteczny na standardowych warunkach" - czytamy w raporcie "InfoKredyt 2023".

Udzielone kredyty hipoteczne

Reklama

Jak wskazano w raporcie, we wrześniu udzielono o 173,6% więcej kredytów mieszkaniowych w porównaniu z rokiem ubiegłym, a ich wartość wzrosła o 232,7%. Średnia wartość wnioskowanego kredytu mieszkaniowego wynosi obecnie 410,4 tys. zł i jest o 21,9% wyższa niż rok temu. Wzrost zainteresowania kredytami hipotecznymi wynika głównie z programu "Bezpieczny kredyt 2%".

W raporcie podano, że tylko we wrześniu br. banki udzieliły w ramach tego programu 9 316 kredytów (51% wszystkich udzielonych kredytów) na kwotę 3,744 mld zł (52% łącznej kwoty udzielonych kredytów). Rosnące ceny nieruchomości przyspieszają również decyzję o zaciągnięciu kredytu mieszkaniowego osób, które z przyczyn formalnych nie mogą być beneficjentami rządowego programu. Od lipca złożono 67 814 wniosków kredytowych, które zaowocowały 30 429 umowami. Średnia kwota kredytu to obecnie 397,3 tys. zł. Obecnie "Bezpieczny kredyt 2%" ma w swojej ofercie 13 banków.

"Rynek kredytowy zmienił się radykalnie"

"Rynek kredytowy zmienił się radykalnie i, co ciekawe, sytuacja na nim pozostaje bardzo dynamiczna. Niecieszące się niegdyś wielkim zainteresowaniem kredyty hipoteczne z czasowo stałą stopą procentową wystrzeliły nagle, gdy inflacja zaczęła rosnąć, by po kilku miesiącach stać się mniej atrakcyjne w związku z zapowiedziami spadku inflacji. Jeszcze kilka lat temu oprocentowanie kredytu powyżej 8% uważano za ekstremalnie wysokie. Dziś, jeśli oprocentowanie kredytu hipotecznego jest poniżej 8%, uznać to należy za korzystną ofertę" - powiedział dyrektor Zespołu Komunikacji i PR ZBP Przemysław Barbrich, cytowany w komunikacie.

Wakacje kredytowe

W 2023 r. banki zaraportowały 1,144 mln rachunków objętych wakacjami kredytowymi o wartości 283 mld zł. Koszty wakacji kredytowych za lata 2022-2023 wyniosły łącznie około 15 mld zł, w tym 12,9 mld zł utworzonych rezerw dotyczyło 2022 roku, a 2,1 mld zł w 2023 roku. Szacuje się, że wakacje kredytowe zmniejszyły wyniki banków w 2022 roku o 7,8 mld zł. Do skorzystania z wakacji kredytowych bez żadnego kryterium dochodowego uprawnionych było ok. 3,4 mln kredytobiorców, a z wakacji skorzystało około 2 mln osób, podano także.

Zadłużenie gospodarstw domowych

Według raportu InfoKredyt, zadłużenie gospodarstw domowych wobec sektora bankowego wynosiło na koniec września 2023 r. 734,2 mld zł i było mniejsze o ponad 43 mld zł w porównaniu do września 2022 r.

Na co zaciągamy kredyt?

Polacy pytani o cele zaciąganych kredytów konsumpcyjnych najczęściej wskazują remont mieszkania/domu (83%), spłatę innych zobowiązań (57%) oraz bieżące potrzeby (54%). Pomimo obniżanych stóp procentowych, utrzymująca się powyżej celu inflacja nie zachęca Polaków do zaciągania kredytów konsumpcyjnych, podano.

Sytuacja finansowa Polaków

Oceniając swoją sytuację finansową w mijającym roku, 82% Polaków nie odczuło jej poprawy. Przekłada się to na oszczędności Polaków. Prawie połowa Polaków nie zaoszczędzi nic przez najbliższe miesiące, podano także.

InfoKredyt to opracowanie przygotowane przez Związek Banków Polskich, w sposób syntetyczny prezentujące i analizujące najważniejsze trendy oraz dane związane z rynkiem kredytów w Polsce. Raport oparty o wybrane dane statystyczne pochodzące z Monitora Bankowego oraz dane zewnętrzne pochodzące od takich instytucji jak: Biuro Informacji Kredytowej, Komisja Nadzoru Finansowego, Główny Urząd Statystyczny, Europejski Bank Centralny, Narodowy Bank Polski.

(ISBnews)