Kredyt Inkaso rozpoczął proces likwidacji funduszy LumenWarszawa, 31.01.2020 (ISBnews) - Jednostki zależne Kredyt Inkaso - Kredyt Inkaso Portfolio Investments, Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz Finsano - zawarły porozumienia o rozwiązaniu wszystkich umów o subpartycypację, łączących jednostki zależne z funduszami Lumen (wcześniej Lartiq, dawniej Trigon), których zarządzającym jest obecnie Ipopema TFI, podał Kredyt Inkaso.

Porozumienia spółek zależnych Kredyt Inkaso dotyczą następujących funduszy:

"1) Lumen Profit 6 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,

2) Lumen Profit 7 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,

3) Lumen Profit 8 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,

4) Lumen Profit 9 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,

5) Lumen Profit 10 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,

6) Lumen Profit 12 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

(fundusze wskazane powyżej w pkt 2, 3, 4 i 6 są również jednostkami zależnymi wchodzącymi w skład grupy kapitałowej spółki)" - czytamy w komunikacie.

Zawarte porozumienia przewidują rozliczenia między stronami, w ramach których zagregowana wartość kwot zwrotu należna od jednostek zależnych na rzecz poszczególnych funduszy z tytułu zwrotnego przeniesienia praw do przepływów z umów subpartycypacji wynosi 50 906 197,04 zł, podano również.

"Zawarcie porozumień jest pierwszym z etapów procesu zmierzającego do likwidacji funduszy. Rozpoczęcie powyższego procesu służy optymalizacji działalności operacyjnej grupy kapitałowej Kredyt Inkaso" - podano również.

Kredyt Inkaso to firma zarządzającą portfelami wierzytelności. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.

(ISBnews)