Resort poinformował w piątek, że uruchamia kolejne działania w ramach funduszowego pakietu antykryzysowego. Częściowe zawieszenie stosowania wytycznych przy realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych ma ułatwić prowadzenie takich projektów, przez tych którzy zostali dotknięci skutkami epidemii koronawirusa.

"Zaproponowane zmiany mogą dotyczyć około 3 tysięcy przedsięwzięć, które mają na celu wsparcie osób w najtrudniejszej sytuacji oraz przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu" - podkreślono.

Szefowa resortu Małgorzata Jarosińska-Jedynak wskazała, że na częściowe zawieszenie wytycznych pozwoliło na wejście w życie specustawy funduszowej.

"Dotyczy ono projektów, które zakładają bezpośrednie działania na rzecz walki z koronawirusem i skutkami pandemii lub w których spełnienie warunków opisanych w wytycznych stało się niemożliwe ze względu na epidemię. Dlatego zdejmujemy z beneficjentów część obowiązków i dajemy więcej swobody instytucjom udzielającym pomocy" - zwróciła uwagę.

Ministerstwo wyjaśniło, że w projektach dotyczących aktywnego włączenia i usług społecznych będzie możliwe obejmowanie wsparciem osób w Polsce, które są w najtrudniejszej sytuacji wskutek wystąpienia epidemii COVID-19.

"Pomoc może dotyczyć zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, wsparcia psychologicznego, ochrony zdrowia i życia lub innych zidentyfikowanych potrzeb" - dodano.

Jak wskazano, wprowadzone wyłączenia pozwalają na objęcie wsparciem personelu placówek opieki instytucjonalnej i osób tam przebywających np. w domach pomocy społecznej. Umożliwi to zakup, m.in. środków ochrony osobistej, leków, środków higienicznych, wsparcie psychologiczne, czasowe zaangażowanie dodatkowego personelu lub wolontariuszy w celu uzupełniania braków kadrowych spowodowanych epidemią.

Resort dodał, że zawieszenie wytycznych pozwoli na uruchomienie nowego mechanizmu wsparcia, poprzez zakupy dokonywane w podmiotach ekonomii społecznej (np. podmioty działające w sferze pożytku publicznego - PAP) i przedsiębiorstwach społecznych przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej.

"Zakupy mogą dotyczyć środków ochrony indywidualnej, środków dezynfekcyjnych, posiłków oraz szeregu innych, szczególnie potrzebnych w czasie epidemii, produktów i usług, które będą następnie nieodpłatnie przekazywane placówkom służby zdrowia, instytucjom opieki czy osobom szczególnie dotkniętym wystąpieniem COVID-19" - wyjaśniono.

Ministerstwo wskazało ponadto, że wstrzymana zostanie też weryfikacja statusów przedsiębiorstwa społecznego, przez co podmioty nie będą musiały się obawiać utraty statusu w wyniku ewentualnych kłopotów spowodowanych epidemią.

Częściowe zawieszenie wytycznych obowiązuje od 1 lutego br. do odwołania. W pozostałym zakresie – dla dotychczasowego wsparcia udzielanego przez powiatowe urzędy pracy – stosowanie wytycznych pozostaje obligatoryjne. (PAP)

autor: Michał Boroń