Warszawa, 02.06.2020 (ISBnews) - Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Quercus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych wyniosła 2 153,6 mln zł na koniec maja, podała spółka. Miesiąc wcześniej wartość aktywów pod zarządzaniem wynosiła 2 074,2 mln zł.
"Na powyższą wartość aktywów netto pod zarządzaniem składało się:
- 1 736,2 mln zł aktywów dziesięciu subfunduszy Quercus Parasolowy SFIO,
- 54,6 mln zł aktywów funduszu Quercus Absolute Return FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 31 marca 2020 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
- 54,5 mln zł aktywów funduszu Quercus Global Balanced Plus FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 31 marca 2020 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
- 31,2 mln zł aktywów funduszu Acer Aggressive FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 31 marca 2020 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
- 145,3 mln zł aktywów funduszu Quercus Multistrategy FIZ,
- 17,1 mln zł aktywów funduszu Private Equity Multifund FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 1 kwietnia 2020 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
- 81,8 mln zł aktywów funduszu Alphaset FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 1 kwietnia 2020 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
- 32,8 mln zł aktywów portfeli instrumentów finansowych zarządzanych przez Quercus TFI S.A. w ramach usługi asset management (nie uwzględniając środków zainwestowanych w subfundusze/fundusze zarządzane przez Quercus TFI S.A.)" - czytamy w komunikacie.
Ponadto Quercus TFI zarządza trzema funduszami dedykowanymi, w zakresie których wartość aktywów netto nie ma istotnego wpływu na wynik finansowy spółki.
Quercus TFI to pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest do zamożnych i bardzo zamożnych inwestorów. Towarzystwo zostało założone w sierpniu 2007 r. W marcu 2011 r. Quercus TFI zadebiutował na rynku głównym warszawskiej giełdy.
(ISBnews)