"Wartość netto kredytów dla gospodarstw domowych wyniosła 53 263 mln zł na koniec czerwca 2020 r., wzrost o 7,5% r/r. W ramach tej linii kredyty hipoteczne w złotówkach wzrosły dynamicznie o 17,2% r/r, a kredyty konsumpcyjne wzrosły o 2,2% r/r, zaś wzrost obu pozycji ma prawdziwie organiczny charakter, ponieważ podstawą porównania jest portfel hipoteczny po przejęciu Euro Banku, włączonego do raportu skonsolidowanego od 1 czerwca 2020 roku" - czytamy w sprawozdaniu.

Produkcja pożyczek gotówkowych oraz kredytów hipotecznych w I poł. 2020 była wyższa r/r.

"W I poł. 2020 r. bank sprzedał swoim klientom kredyty hipoteczne o wartości 2,9 mld zł (+50% r/r) oraz pożyczki gotówkowe o wartości 2,4 mld zł (+3% r/r). Na tę ostatnią kategorię w największym stopniu miała wpływ pandemia Covid-19, która spowodowała niższy popyt na produkt i w konsekwencji roczną dynamikę wzrostu poniżej wyższych poziomów odnotowanych we wcześniejszych okresach" - czytamy dalej.

Bank podał, że walutowe kredyty hipoteczne zmniejszyły się jedynie nieznacznie, o 0,3% r/r, w wyniku silnej deprecjacji złotego w stosunku do franka szwajcarskiego. Udział walutowych kredytów hipotecznych (bez kredytów przejętych z Euro Banku) w kredytach brutto ogółem spadł w ciągu roku do 18,9% na dzień 30 czerwca 2020 roku z poziomu 20,1% rok temu.

Wartość netto kredytów dla przedsiębiorstw wyniosła 18 245 mln zł na koniec czerwca 2020 r. i obniżyła się nieznacznie o 0,4% rocznie. Ten portfel kredytów zmniejszył się o 4,2% w ujęciu kwartalnym, ponieważ pandemia Covid-19 miała w dużym stopniu niekorzystny wpływ na nowoudzielane kredyty dla przedsiębiorstw, podano także.

Wskaźnik kredytów z utratą wartości wyniósł 4,9% na koniec II kw. wobec 4,75% kwartał wcześniej.

Depozyty ogółem wzrosły o 12,3% r/r do poziomu 86 255 mln zł na dzień 30 czerwca 2020 r., w wyniku znacznego wzrostu zarówno depozytów przedsiębiorstw, jak i depozytów gospodarstw domowych.

"Depozyty gospodarstw domowych wyniosły 63 328 mln zł na dzień 30 czerwca 2020 r., po wzroście o 10,1% r/r. W ramach depozytów rachunki bieżące i oszczędnościowe nadal rosły w bardzo szybkim tempie (o 27% r/r), więc ich udział w depozytach klientów indywidualnych zwiększył się do 78%. Był on wspomagany wysoką dynamiką rachunków bieżących i kart debetowych" - czytamy także.

Depozyty przedsiębiorstw i sektora publicznego wzrosły wyraźnie o 18,9% r/r do 22 818 mln zł na koniec czerwca 2020 r.

Bank podał, że wzrost ten napędzała, przede wszystkim, silna dynamika w zakresie rachunków bieżących: +77% r/r, natomiast depozyty terminowe obniżyły się wyraźnie o 29% r/r. Było to głównie skutkiem silnej redukcji stóp procentowych banku centralnego, jak również wyższej płynności spółek odraczających wydatki i korzystających ze wsparcia finansowego ze strony rządowych programów pomocowych w wyniku pandemii Covid-19.

Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) jako pierwszej instytucji finansowej - zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) - największy komercyjny bank w Portugalii. Aktywa razem banku wyniosły 98,06 mld zł na koniec 2019 r.

(ISBnews)