Zysk netto Unimotu wzrósł r: r do 10,67 mln zł w III kw. 2017 r.Warszawa, 16.11.2017 (ISBnews) - Unimot odnotował 10,67 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 10,17 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 14,57 mln zł wobec 12,95 mln zł zysku rok wcześniej.

EBITDA grupy w III kw. 2017 r. wyniosła 15,8 mln zł, co oznacza wzrost o 13,5% w skali roku.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 779,37 mln zł w III kw. 2017 r. wobec 672,99 mln zł rok wcześniej.

Unimot podał w komunikacie, że główny wpływ na wysokość przychodów grupy miały wyniki osiągnięte w dominującym sektorze działalności - oleju napędowym i biopaliwach. Pomimo znaczących zmian na rynku paliw, które rzutowały na sprzedaż w III kw. w skali roku grupie udało się zwiększyć sprzedaż i utrzymać marże EBITDA na podobnym poziomie (2,03% wobec 2,07%).

"Należy podkreślić, że w zakresie obrotu olejem napędowym i biopaliwami, w III kwartale Unimot operował w zupełnie innym otoczeniu rynkowym niż przed rokiem. Porównywalny III kwartał 2016 r. był szczególnie udany (rekordowy pod względem sprzedanych wolumenów – efekt wejścia w życie pakietu paliwowego), co spowodowało powstanie efektu wysokiej bazy. Natomiast III kwartał 2017 r. charakteryzował się dużymi wahaniami: po dobrym sprzedażowo lipcu i sierpniu, we wrześniu nastąpił istotny spadek marż hurtowych na ON. Zdecydowaliśmy się wówczas na optymalizację marż, co wpłynęło na niższe wolumeny sprzedaży. Jeśli chodzi o biopaliwa, to od 2017 r. " - skomentował prezes Robert Brzozowski, cytowany w komunikacie.

"Grupa realizuje sprzedaż produktu zgodnie z nowymi przepisami w zakresie obowiązku realizacji NCW. Przekłada się to zarówno na niższe marże oraz wolumeny produktu, jak też na wyższe koszty z tytułu konieczności blendowania paliw. Dlatego też cieszy nas fakt, że mimo zmieniającego się otoczenia rynkowego, nadal utrzymujemy tendencję wzrostową naszych wyników finansowych" - powiedział także prezes.

Grupa zrealizowała w III kw. lepsze niż przed rokiem wyniki w segmencie LPG - zarówno pod względem wolumenu, wartości sprzedaży, jak i osiągniętego wyniku operacyjnego oraz wyniku netto.

"Nasz segment LPG w części hurtowej efektywnie wykorzystał otoczenie rosnących cen w Polsce, uzyskując wyższe marże na produkcie. Ponadto kontynuowaliśmy rozwój na rynku zbiorników grzewczych, co zaowocowało wzrostem liczby klientów i przychodów" - powiedział Brzozowski.

Zwiększenie sprzedaży produktu przez spółkę Energogas, jak też rozbudowa sieci dystrybucyjnej i nowe umowy przyłączeniowe w spółce Unimot System, przełożyły się na wzrost przychodów ze sprzedaży gazu ziemnego. Także w zakresie sprzedaży energii elektrycznej Grupa znacząco poprawiła wyniki. Aż o ponad 100% w porównaniu do 2016 r. wzrósł wolumen sprzedaży energii elektrycznej za pośrednictwem spółek zależnych Energogas i Tradea, podała także spółka.

W okresie I-III kw. 2017 r. spółka miała 23,29 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 20,98 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 2 199,29 mln zł w porównaniu z 1 526,14 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2017 r. wyniósł 24,94 mln zł wobec 22,86 mln zł zysku rok wcześniej.

Unimot specjalizuje się w obrocie olejem napędowym, biopaliwami, gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym (w tym LNG) oraz energią elektryczną. W marcu 2017 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW po przejściu z NewConnect.

(ISBnews)