Ten Square Games miało 12,5 mln zł zysku netto, 15 mln zł EBIT w I poł. 2018 r.Warszawa, 27.08.2018 (ISBnews) - Ten Square Games odnotowało 12,53 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2018 r. wobec 2,98 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

"Skonsolidowany zysk netto grupy za pierwsze półrocze 2018 roku wyniósł 12,5 mln zł i był wyższy o 9,5 mln zł, co oznacza wzrost o 321%. Wzrost przepływów z działalności operacyjnej (+332%) to bezpośrednie przełożenie dobrych wyników finansowych, za które w głównej mierze odpowiada globalny sukces gry Fishing Clash. Działalność inwestycyjna grupy związana jest głównie z produkcją nowych tytułów – w pierwszym półroczu 2017 roku Grupa nie miała otwartych produkcji, natomiast w 2018 roku trwały prace nad dwoma tytułami Fishing Battle i MiniGolf. Działalność finansowa to przepływy pieniężne związane z wypłatą dywidendy" - czytamy w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 15,01 mln zł wobec 3,98 mln zł zysku rok wcześniej.

W I poł 2018 r. skonsolidowany wynik EBITDA wzrósł o 259% r/r i wyniósł 15,3 mln zł.

"Zakończyliśmy pierwsze półrocze tego roku rekordowymi wynikami finansowymi w historii spółki. Z raportowanych wyników zwracam uwagę na wypracowany zysk EBITDA, który po pierwszym półroczu stanowi blisko 60% poziomu EBITDA, który został określony do osiągnięcia w całym roku w programie motywacyjnym na lata 2018-2020, uchwalonym w marcu tego roku przez walne zgromadzenie spółki" - powiedział wiceprezes Arkadiusz Pernal, cytowany w komunikacie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 38,27 mln zł w I poł. 2018 r. wobec 10,23 mln zł rok wcześniej.

"Wzrost przychodów (+274%) w pierwszym półroczu 2018 roku jest związany głównie z rosnącymi przychodami gry 'Fishing Clash', które wyniosły 25,1 mln zł w okresie styczeń-czerwiec 2018r, w porównaniu do 307 tys. zł w analogicznym okresie poprzedniego roku. Globalna premiera tej gry miała miejsce w 4 kwartale 2017 roku, dlatego też przychody z tego tytułu wykazane w 1 półroczu 2017 roku były zdecydowanie niższe (gra była uruchomiona testowo na kilku wybranych rynkach przed globalną premierą). Przychody gry Let's Fish również osiągnęły swoje historycznie maksima w pierwszym półroczu 2018 roku i wyniosły we wskazanym okresie 7,5 mln zł w porównaniu do 5 mln zł w pierwszym półroczu 2017 roku (+51%). Grupa nie odnotowuje istotnej sezonowości sprzedaży. Poziom przychodów jest uzależniony od cyklu życia danej gry (grupy gier)" - czytamy także w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2018 r. wyniósł 13,09 mln zł wobec 2,54 mln zł zysku rok wcześniej.

"Naszym hitem, który napędza wyniki, jest gra 'Fishing Clash', której dalszy rozwój będzie miał istotny wpływ na poprawę wyników spółki w kolejnych kwartałach. Systematycznie prowadzimy działania marketingowe i inwestujemy w rozwój funkcjonalności gry 'Fishing Clash', aby w pełni wykorzystać jej potencjał. W pierwszym półroczu tego roku wydatki marketingowe na promocję gry 'Fishing Clash' wyniosły prawie 6,5 mln zł, co między innymi przełożyło się na wypracowanie 25 mln zł przychodów, czyli poziomu siedmiokrotnie wyższego niż zanotowanego w drugim półroczu 2017 roku. Druga nasza gra klasy Evergreen - 'Let's Fish', również wypracowała bardzo dobre wyniki w pierwszym półroczu tego roku - przychody z 'Let's Fish' w I poł. 2018 są historycznie najwyższe" - wskazał też wiceprezes.

Ten Square Games to jeden z największych w Polsce producentów i wydawców gier mobilnych oraz przeglądarkowych. Spółka została założona w 2011 roku przez Macieja Popowicza i Arkadiusza Pernala - twórców serwisu społecznościowego Nasza Klasa (nk.pl), którzy wprowadzili do niego gry w modelu free-to-play. Spółka zadebiutowała na GPW w maju 2018 r.

(ISBnews)