Solar Company pokrył z posiadanych akcji własnych niedobory scalenioweWarszawa, 28.10.2019 (ISBnews) - Solar Company pokrył z posiadanych akcji własnych niedobory scaleniowe w ilości 2 950 akcji przed scaleniem, tj. całość niedoborów scaleniowych jakie wystąpiły w związku z przeprowadzonym w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych scaleniem dotychczasowych 30 mln akcji o wartości nominalnej 1 zł każda, w ten sposób, że po przeprowadzeniu scalenia liczba akcji wynosi 3 mln sztuk o wartości nominalnej 10 zł każda, podała spółka.

"Przed scaleniem spółka posiadała łącznie 63 000 akcji własnych o wartości nominalnej 1 zł, stanowiących 0,21% kapitału zakładowego spółki i dających 0,21% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z których przeznaczono na pokrycie niedoborów scaleniowych 2 950 akcji stanowiących 0,0098% kapitału zakładowego spółki i dających 0,0098% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy" - czytamy w komunikacie.

Po pokryciu niedoborów scaleniowych oraz scaleniu akcji spółka posiada 6 005 akcji własnych o wartości nominalnej 10 zł, stanowiących 0,2002% kapitału zakładowego spółki i dających 0,2002% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, podano także.

W czerwca br. zwyczajne walne zgromadzenie Solar Company zdecydowało o scaleniu akcji spółki, w ten sposób, że ustaliło dla wszystkich serii akcji spółki nową wartość nominalną każdej z akcji w wysokości 10 zł w miejsce dotychczasowego 1 zł oraz zmniejszyło proporcjonalnie ogólną liczbę akcji spółki wszystkich serii z liczby 30 mln do 3 mln, przy zachowaniu niezmienionej wysokości kapitału zakładowego. Akcjonariusze upoważnili zarząd do podjęcia czynności zmierzających do scalenia akcji w ten sposób, że 10 akcji o dotychczasowym nominale 1 zł każda zostanie wymienionych na 1 akcję o wartości nominalnej 10 zł.

Solar Company S.A. jest właścicielem marki odzieżowej Solar, skierowanej do kobiet. Pod marką Solar sprzedawane są autorskie kolekcje odzieży damskiej oraz akcesoriów odzieżowych. Spółka jest notowana na GPW od 2012 r.

(ISBnews)