Trans Polonia miała 4,84 mln zł zysku netto, 13,99 mln zł EBITDA w III kw.Warszawa, 20.11.2019 (ISBnews) - Trans Polonia odnotowała 4,84 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 4,34 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 7,45 mln zł wobec 6 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 13,99 mln zł wobec 8,94 mln zł rok wcześniej.

"Na wynik EBITDA wpłynęła wyższa skala przychodów oraz implementacja przepisów MSSF 16. Zysk EBITDA po wyeliminowaniu standardu MSSF 16 nadal prezentuje się bardzo dobrze i wynosi w okresie lipiec-wrzesień 2019 roku 10,4 mln zł. To oznacza dynamikę wzrostu rzędu 16,9% r/r, co istotnie przewyższa rozwój skali przychodów (+11,1% r/r) w okresie trzeciego kwartału 2019 roku" - czytamy w komunikacie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 73,06 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 65,77 mln zł rok wcześniej.

"Dynamika sprzedaży grupy w III kwartale 2019 roku w ujęciu rocznym była wyższa o 7,3 mln zł i wyniosła 73,2 mln zł. Segment paliwowy wypracował 43,1 mln zł przychodów (+12,5% r/r), a segment przewozów płynnych chemikaliów, asfaltów i produktów spożywczych: 28,1 mln zł (wzrost o 17,9% r/r). Wśród grup asortymentowych w okresie lipiec-wrzesień 2019 roku najwyższy wzrost wypracowały przewozy płynnych produktów spożywczych mas bitumicznych (+27,7% r/r) oraz logistyka mas bitumicznych (+22% r/r). Kluczowe obszary przewozów paliw i płynnej chemii odnotowały wyższą skalę sprzedaży odpowiednio o 13,8% r/r (39,6 mln zł w 3 kw. 2019 r.) oraz 12,3% r/r (13,6 mln zł w 3 kw. 2019 roku)" - podano także.

"III kwartał będący tradycyjnie najlepszym czasem w branży cysternowych przewozów drogowych, okazał się dla naszej firmy najbardziej udanym okresem lipiec-wrzesień w dotychczasowej działalności TPG. Sprzyja nam korzystna sytuacja gospodarcza w Polsce i na rynkach europejskich, jak również rosnąca pozycja konkurencyjna TPG, zobrazowana skalą dostępnych jednostek przewozowych oraz know how i kwalifikacjami zespołu. Liczymy na udany IV kwartał 2019 roku i mamy nadzieję na zaprezentowanie w ujęciu całego 2019 roku potencjału operacyjnego i wynikowego naszej firmy" - powiedział prezes Dariusz Cegielski, cytowany w komunikacie.

W I-III kw. 2019 r. spółka miała 8,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 3,64 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 195,77 mln zł w porównaniu z 178,82 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2019 r. wyniósł 1,41 mln zł wobec 0,63 mln zł zysku rok wcześniej.

Trans Polonia to operator transportowo-logistyczny, oferujący przewozy cysternowe paliw, płynnych surowców chemicznych i spożywczych oraz mas bitumicznych. Spółka jest obecna w kilkunastu krajach Europy, posiada swoje przedstawicielstwa we Francji, Holandii, Hiszpanii i Niemczech. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews)