Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wzrosła o 37,6 proc. rdr do 22,2 mld zł. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła 1,0 mld zł czyli o 31,4 proc. więcej niż rok wcześniej - czytamy.

Wartość indeksu WIG na koniec września wyniosła 49 411,53 pkt i była o 13,8 proc. niższa niż przed rokiem - wskazano.

Na rynku NewConnect we wrześniu odnotowano wzrost łącznej wartości obrotu akcjami o 644,8 proc. rdr do poziomu 1,3 mld zł. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect wzrosła o 643,5 proc. rdr i wyniosła 1,3 mld zł. - podano w komunikacie.

GPW podała, że kapitalizacja 388 spółek krajowych notowanych na Głównym Rynku na koniec września wyniosła 467,9 mld zł (103,4 mld euro). Natomiast łączna kapitalizacja 436 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na Głównym Rynku sięgnęła 804,7 mld zł (177,8 mld euro).

Wskazano, że na rynku NewConnect we wrześniu zadebiutowały akcje spółek Skinwallet i Duality. Dodano, że we wrześniu na GPW odbyło się 22 sesji giełdowych, w porównaniu do 21 sesji rok wcześniej.