"Jesteśmy bankiem, który ma strategię wzrostową, mamy odpowiednią skalę działania, aby rosnąć dalej dynamicznie" - powiedział Gdański podczas konferencji online.

Bank poinformował wcześniej, że w II połowie roku zaprezentuje strategię na lata 2022-2024.

"Pracujemy obecnie, począwszy od zeszłego roku już, nad naszą nową średniookresową strategią. Ona będzie, oczywiście, dostosowana do nowej rzeczywistości, ale jednocześnie będzie czerpała z doświadczeń tej strategii, która nam towarzyszyła przez ostatnie lata" - powiedział Gdański.

Jak wskazał, oprócz kontynuacji procesów transformacji obejmujących m.in. dalszy rozwój systemów front-end, udoskonalania modelu operacyjnego, bank będzie wspierał projekty służące transformacji energetycznej.

"Blisko 1 mld zł finansowania udzieliliśmy w ub. roku na zielone projekty, co daje 2,7 mld zł wolumeny wspierającego proklimatyczne działania związane ze zrównoważonym rozwojem. Będziemy to kontynuować, będziemy szukać obszarów, w których bank może wesprzeć te kwestie" - zaznaczył Gdański.

BNP Paribas Bank Polska odnotował 733,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 614,69 mln zł zysku rok wcześniej.

Wynik na działalności bankowej wyniósł 4 705 mln zł wobec 4550 mln zł rok wcześniej.

"Historycznie najwyższy zysk netto i wynik z działalności bankowej pomimo: 236 mln zł dodatkowych kosztów ryzyka kredytowego związanych z pandemią COVID-19, 168 mln zł kosztów rezerw na postępowania sądowe dotyczące kredytów mieszkaniowych w CHF, niższego o 109 mln zł wyniku odsetkowego głównie w efekcie obniżek stóp procentowych" - czytamy w prezentacji.

Bank podał, że zysk netto za 2020 r. był możliwy dzięki wzrostowi dochodów poza odsetkowych o 263 mln zł, obniżeniu kosztów działania (niższe o 400 mln zł koszty integracji oraz pozytywny wpływ synergii i działań dostosowawczych w obszarze kosztów) oraz kontroli kosztów ryzyka (47 pb bez wpływu COVID-19).

"Te wyniki są dobre, one pokazują sprawność banku i naszą siłę w dużym stopniu wynikającą ze skali, którą w efekcie szeregu fuzji i przejęć zyskaliśmy, jak również odporność modelu biznesowego na przewidziane zjawiska, a takim niewątpliwie była pandemia. W zeszłym roku udało nam się zwiększyć ROE do 6,3% - to najwyższy wynik w historii, wzrosły przychody, wskaźnik C/I spadł" - podkreślił Gdański.

Jak zaznaczył prezes, wolumeny kredytowe w 2020 roku były pod presją - szczególnie te dotyczące klientów MSP i korporacyjnych zaś wolumeny kredytów klientów detalicznych zachowały się pozytywnie w ciągu roku, również w ostatnim kwartale.

Wartość portfela kredytowego brutto wzrosła o 2,4% r/r do 79 mld zł na koniec ub.r., w tym wartość salda kredytów udzielonych przedsiębiorstwom zmniejszyła się o 4,2% r/r do 45,2 mld zł, zaś klientów detalicznych wzrosła o 12,7% do 33,8 mld zł.

Bank podał, że w IV kw. nie odnotował pogorszenia się jakości portfela kredytowego, a klienci korzystający w pierwszej połowie roku z moratoriów kredytowych, w zdecydowanej większości powrócili do regularnej spłaty zobowiązań.

Wskaźnik NPL wyniósł 5,4% na koniec IV kw. 2020 r. wobec 5,7% rok wcześniej i 6,2% w III kw. 2020 r.

"Na dziś nie obserwujemy żadnych dodatkowych negatywnych skutków, jeśli chodzi o jakość portfela w 2021 r." - powiedział wiceprezes ds. ryzyka Wojciech Kembłowski.

W skali całego roku koszty ryzyka wyniosły 601 mln zł (109 mln zł w samym IV kw.), z czego 236 mln zł stanowiły rezerwy na kredyty bez przesłanek utraty wartości.

Koszt ryzyka wyniósł 56 pb na koniec IV kw. wobec 54 bp rok wcześniej. W całym roku koszt ryzyka wyniósł 78 pb (47pb bez wpływu COVID)

"Zaczynamy rok w sposób jak najbardziej stabilny. Widać, że po III i IV kw. koszty ryzyka są ustabilizowane i większość kosztów związanych z COVID-em była we wcześniejszych kwartałach tworzona. Nasz strategiczny cel, który był w dokumencie naszej strategii 'Fast forward' przytoczony to jest w granicach 60-62 punktów bazowych jeśli chodzi o koszty ryzyka i myślę, że tego poziomu powinniśmy się trzymać" - powiedział Kembłowski. Zaznaczył jednak, że nie jest to prognoza na br.

BNP Paribas Bank Polska jest członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 119,58 mld zł na koniec 2020 r.

(ISBnews)