"Rada dyrektorów Play Communications S.A. informuje, że na podstawie decyzji Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 30 marca 2021 r. w dniu 6 kwietnia 2021 r. nastąpi wycofanie akcji spółki (LU1642887738) z obrotu. Po 6 kwietnia 2021 r. spółka nie będzie publikować raportów bieżących oraz okresowych" - czytamy w komunikacie.

W ub. tygodniu Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zezwoliła na wycofanie Play Communications akcji z obrotu na GPW z dniem 6 kwietnia 2021 r.

Po przejęciu przez Grupę Iliad w listopadzie 2020 r. Play (P4) stał się częścią jednej z największych grup telekomunikacyjnych w Europie.

Play Communications jest właścicielem 100% udziałów w P4 (Play), która jest operatorem telefonii komórkowej Play. Spółka zadebiutowała na GPW w lipcu 2017 r.