"Nadwyżka kapitałowa to jest coś, co daje duży komfort. Mamy w związku z tym zdolność do wypłaty z wyłącznie nierozdystrybuowanych, zatrzymanych zysków dywidendy, czy innych operacji, które będą transferowały wartość, którą wypracowuje bank, do akcjonariuszy. Natomiast zwracam również uwagę, że zaczynamy bardzo silny trend poprawy wyników. Sam wynik bieżący będzie potencjalnie - jeżeli takie będą decyzje walnego zgromadzenia i nadzoru bankowego - umożliwiał, wydaje się, godziwe, atrakcyjne dywidendy. Jest to absolutnie cel naszej strategii" - powiedział Drabikowski.

"W tym roku tylko wyłącznie z zysków zatrzymanych nie będziemy mogli wypłacić dywidendy, natomiast zakładamy, że ten powrót będzie możliwy w przyszłych latach, w szczególności w następnym roku. To wydaje się kolejna, bardzo pozytywna wiadomość dla akcjonariuszy. Jesteśmy zdeterminowani, żeby ten cel jak najszybciej zrealizować, a bank jest przygotowany. Pozostaje czekać na zatwierdzenie ze strony nadzoru, a potem naszego walnego zgromadzenia. Myślę, że to się wydarzy" - dodał wiceprezes.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 381 mld zł na koniec 2020 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.