Kwota zaliczki dywidendowej nie przekracza połowy jednostkowego zysku osiągniętego od końca 2020 r., zaznaczono.

Wypłata zaliczki obejmie wszystkie akcje Budimeksu, tj. 25 530 098 akcji.

Rada nadzorcza wyraziła także zgodę na ustalony przez zarząd dzień ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do zaliczki dywidendowej na 11 października 2021 r. oraz termin wypłaty zaliczki dywidendowej na 18 października 2021 r.

Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2020 r. miał 8,38 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)