Reklama

Na wniosek akcjonariuszy mniejszościowych - funduszy zarządzanych przez Quercus TFI - uchwalono buy-back w większej skali, niż pierwotnie proponował zarząd. Propozycja zarządu zakładała skup do 500 000 akcji po cenie 30 zł za akcję. Ostatecznie przegłosowano buy-back, który może objąć do 857 000 akcji, podkreślono.

"Sytuacja finansowa i płynnościowa GK Best jest bardzo dobra, dlatego przychyliliśmy się do wniosku akcjonariuszy mniejszościowych, aby zwiększyć skalę możliwego do przeprowadzenia przez spółkę skupu akcji własnych, który postrzegamy jako atrakcyjną alternatywę wobec wypłaty dywidendy. Biorąc natomiast pod uwagę nasze plany inwestycyjne, w tym postępowania przetargowe na zakup wierzytelności, w których bierzemy obecnie udział, niewykluczone, że zdecydujemy się przeprowadzić buy-back na przykład w kilku turach" - powiedział prezes i większościowy akcjonariusz Bestu Krzysztof Borusowski, cytowany w komunikacie.

Zgodnie z uchwałą podjętą przez NWZ, akcje własne mogą być nabywane przez Best do 30 czerwca 2022 r. Skup ma zostać przeprowadzony w formie jednego lub więcej zaproszeń do składania ofert sprzedaży akcji.

Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. Best jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 295,14 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)