Reklama

"Spółka w związku z planowaną zmianą profilu działalności zamierza rozwijać się w obszarze infrastruktury dla samochodów elektrycznych. Jej celem jest stworzenie sieci franczyzowej, która do końca 2026 r. ma liczyć 2 500 punktów ładowania (1 000 punktów szybkiego ładowania oraz 1 500 podstawowych)" - czytamy w komunikacie.

Dla optymalizacji obsługi klientów stacji firma stworzy narzędzie IT. Prace nad tym systemem mają ruszyć jeszcze w tym kwartale. Na ten rok spółka planuje wdrożenie marki i otwarcie pierwszej stacji pokazowej, zapowiedziano również.

Yolo zamierza przedstawić szczegółowe plany rozwoju w strategii na lata 2022-2026.

Spółka planuje korzystać z programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) "Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru", dzięki któremu w całej Polsce ma powstać sieć ponad 17 tys. punktów ładowania samochodów elektrycznych oraz 20 stacji wodoru.

"Rynek stacji ładowania pojazdów elektrycznych w Polsce ma bardzo duży potencjał rozwoju. Z szacunków ekspertów wynika, że w 2025 r. łączna liczba osobowych i dostawczych samochodów całkowicie elektrycznych w Polsce może być ok. dwudziestokrotnie wyższa niż obecnie i wzrosnąć do niemal 300 tys. szt. To stwarza duże zapotrzebowanie na budowę nowych punktów ładowania. Pomocny w realizacji tego celu będzie program NFOŚiGW. Dodatkowo, pozyskujemy partnerów z Azji, wspólnie z którymi będziemy realizować projekt od strony technologicznej i finansowej" - powiedział członek zarządu i istotny akcjonariusz Yolo Paweł Kiciński, cytowany w komunikacie.

Oficjalne decyzje w zakresie zmiany profilu działalności spółka podejmie 24 stycznia NWZA spółki. Akcjonariusze zdecydują wówczas również w kwestii zmiany nazwy.

Yolo ma za sobą zakończony proces przeglądu opcji strategicznych. W październiku 2021 r. dzięki umowie sprzedaży portfela wszystkich wierzytelności pożyczkowych, spółka zakończyła działalność w segmencie finansowym i zamierza rozwijać się w obszarze infrastruktury dla samochodów elektrycznych. Yolo jest notowane na głównym rynku GPW od 2011 roku.

(ISBnews)