"Przyjęcie przez inwestora ofert sprzedaży akcji spółki złożonych w odpowiedzi na zaproszenie jest uwarunkowane złożeniem ofert zapewniających osiągnięcie co najmniej 95% akcji spółki. Inwestor może według własnego uznania zdecydować się na zawarcie transakcji także pomimo braku osiągnięcia minimalnego progu 95%. Zgodnie z warunkami zaproszenia inwestor może według własnego uznania odwołać zaproszenie i odstąpić od nabycia akcji spółki, w szczególności w przypadku zajścia istotnej niekorzystnej zmiany. Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia akcji w wyniku zaproszenia to 1 lipca 2022 r." - czytamy w komunikacie.

InteliWise ujawniło dziś opóźnioną informację poufną z 10 listopada 2021 r. o tym, że Efecte Oyj rozpoczął negocjacje w sprawie przejęcia do 100% akcji InteliWise. Chodzi o nabycie akcji przede wszystkim od głównych akcjonariuszy spółki, tj. Xanthippe Investments Limited, Marcina Strzałkowskiego pełniącego jednocześnie funkcję prezesa zarządu, Elżbiety Macioch, Asseco Poland, Marka Górki, a także od akcjonariusza - Grzegorza Siehienia pełniącego jednocześnie w spółce funkcję szefa technologii - łącznie 4 545 402 akcji, stanowiących 66,27% udziału w kapitale zakładowym i uprawniających do tyluż z ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, podano.

Reklama

InteliWise jest czołową w Polsce spółką na rynku dostawców chmurowych usług Conversational AI, w tym AI Chatbot i Voicebot. Dla dużych, globalnych klientów, w tym z listy Fortune 500 w USA, wdrożyła ponad 150 rozwiązań takich jak Chatbot, Voicebot, Profesjonalny Live Chat, Contact Center, Omni-channel czy Wideo - konsultacje, wspierając Obsługę Klienta oraz transakcje e-commerce. InteliWISE jest notowana na rynku NewConnect.