Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 1,34 mln zł wobec 2,6 mln zł zysku rok wcześniej.

"Stopniowe odchodzenie od pandemicznych restrykcji handlowych stanowiło istotny, pozytywny bodziec w dalszym rozwoju segmentu Facility Managament (FM) w Polsce i za granicą, gdzie w analizowanym okresie spółka osiągnęła 4,2 mln zł zysku operacyjnego (wzrost o 45% r/r) oraz 2,8 mln zł zysku netto (wzrost o 34% r/r). Wynik całej grupy został jednak zmniejszony poprzez straty segmentów rozwojowych, tj. SES Hydrogen (technologie wodorowe) oraz FIXFM (usługi serwisowe dla małego biznesu i konsumentów), które nie osiągnęły jeszcze progu rentowności. W ujęciu skonsolidowanym zysk operacyjny grupy w analizowanym okresie wyniósł 1,3 mln zł (wobec 2,6 mln zł rok wcześniej), a zysk netto 0,1 mln zł (wobec 1,8 mln zł rok wcześniej)" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 77,09 mln zł w I półroczu r.obr. wobec 65,18 mln zł rok wcześniej.

"Do wzrostu przychodów grupy przyczyniła się zwiększona sprzedaż poza Polską, którą poprawiliśmy o ok. 27% r/r. Kontynuujemy zadania wyznaczone w strategii Wise Futurist 2030, którą ogłosiliśmy we wrześniu 2020 r. W obliczu zmian zachodzących w gospodarce, które są konsekwencją ostatnich wydarzeń ekonomicznych i geopolitycznych, w najbliższych miesiącach planujemy aktualizację naszej strategii. Jej fundamenty pozostaną jednak niezmienne. Obowiązujący pozostaje dla nas cel: osiągnięcie znormalizowanej EBITDA w wysokości 35 mln zł na koniec roku obrotowego 2024/2025. Realizacja zadeklarowanego poziomu wynikowego nie będzie możliwa bez akwizycji. Obecnie prowadzimy rozmowy z kilkoma podmiotami na rynku brytyjskim. Chcemy zrealizować przejęcie jeszcze w 2022 r." - powiedział prezes Sławomir Halbryt, cytowany w materiale.

W ramach segmentu SES Hydrogen (technologie wodorowe) w I półroczu 2021/22 nie prowadzono działalności komercyjnej, a strata operacyjna wynikająca z ponoszenia kosztów funkcjonowania segmentu wyniosła -1,3 mln zł. Segment FIXFM (usługi serwisowe dla małego biznesu i konsumentów) wypracował sprzedaż w wysokości 1,6 mln zł oraz ujemny wynik EBIT w kwocie -1,6 mln zł, podano także.

"Prowadzimy działania ukierunkowane na pozyskanie finansowania zewnętrznego dla segmentów technologicznych, które pozwoli na przyspieszenie ich rozwoju. W przypadku rosnących kosztów ich działalności, przy przedłużającym się braku wsparcia zewnętrznego, będziemy musieli przeanalizować skalę finansowania tych obszarów" - zakończył Halbryt.

W ujęciu jednostkowym zysk netto wyniósł 3,75 mln zł wobec 0,53 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Sescom specjalizuje się w zarządzaniu i świadczeniu usług facility management dla klientów sieciowych (usługi serwisu urządzeń HVAC, serwisu infrastruktury IT oraz serwisu chłodniczego, elektrycznego i budowlanego). Spółka przeniosła notowania na rynek główny GPW w marcu 2018 r.

(ISBnews)