Agencja obniżyła też ocenę samodzielnego profilu kredytowego banku (SACP) na 'bbb-' z 'bbb' oraz obniżyła rating dla obligacji senioralnych nieuprzywilejowanych emitowanych przez bank z 'BBB-' do 'BB+'.

"W ocenie agencji S&P wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 15 czerwca 2023 roku istotnie zwiększy koszty ryzyka prawnego związanego z kredytami walutowymi i wpłynie na większą zmienność wyników finansowych w najbliższych latach. Jednocześnie, agencja prognozuje solidne zyski z podstawowej działalności banku, wspierane przez wysoką efektywność operacyjną i wysokie rynkowe stopy procentowe" - czytamy w komunikacie.

Pozytywny wpływ na rating długoterminowy ma uwzględnienie dodatkowych buforów na pokrycie strat (ALAC - additional loss-absorbing capacity), które obejmują emitowane przez bank instrumenty dłużne spełniające wymogi MREL, podano.

Reklama

"Stabilna perspektywa ratingu odzwierciedla opinię agencji S&P, że rentowność podstawowego biznesu i pozycja kapitałowa banku w ciągu najbliższych 12-24 miesięcy umożliwią absorbcję przyszłych kosztów ryzyka prawnego związanego z kredytami hipotecznymi w CHF oraz kosztów wynikających z potencjalnych inicjatyw rządowych" - czytamy również.

mBank należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW w 1992 roku. Aktywa razem banku wyniosły 209,89 mld zł na koniec 2022 r.

(ISBnews)