Aplisens opublikował zaproszenie do składania ofert sprzedaży maksymalnie 291,98 tys. akcji własnych po cenie 19,5 zł za sztukę. Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu oferty i zawarciu transakcji jest Noble Securities, podała spółka.

"Harmonogram skupu akcji przedstawia się następująco:

  • Rozpoczęcie przyjmowania ofert sprzedaży akcji - 12.07.2023 r.
  • Zakończenie przyjmowania ofert sprzedaży akcji - 25.07.2023 r., godz. 16:00.
  • Przewidywany dzień zawarcia i rozrachunku transakcji - 28.07.2023 r." - czytamy w komunikacie.
Reklama

Skup akcji własnych następuje w wykonaniu uchwały zwyczajnego walnego zgromadzenia z 20 czerwca 2023 r. w sprawie upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia lub zaoferowania do nabycia uprawnionym w ramach realizacji programu motywacyjnego.

Aplisens jest producentem i dostawcą rozwiązań w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. Oferuje szeroką gamę urządzeń do pomiaru, regulacji i przetwarzania ciśnienia, wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu od energetyki po przemysł chemiczny, rafineryjny, farmaceutyczny czy spożywczy. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2008 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 147,83 mln zł w 2022 r.

(ISBnews)