Bank Pekao odnotował 1 715,63 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 543,58 mln zł straty rok wcześniej, podał bank.

Skonsolidowany zysk netto Banku Pekao w III kw. 2023 r. wyniósł 1,716 mld zł wobec 544 mln zł straty netto rok wcześniej, spowodowanej głównie odpisami związanymi z wakacjami kredytowymi. Zysk w III kw. 2023 r. był o 1% wyższy od osiągniętego w II kw. 2023 r., podkreślono.

"Trzeci kwartał był pod względem osiągniętego przez Bank Pekao zysku netto wyjątkowo dobry. Złożyło się na to kilka czynników. Na pewno na wyróżnienie zasługuje bankowość detaliczna, a zwłaszcza sprzedaż kredytów hipotecznych, napędzona rządowym 'Bezpiecznym kredytem 2%', w którym udział rynkowy naszego banku przekracza 40%. Mimo wymagającego otoczenia również bankowość dla firm: małych, średnich i dużych zanotowała dobre wyniki. To dowód na to, że efektywnie i szybko odpowiadamy na potrzeby naszych klientów" - skomentował prezes Leszek Skiba, cytowany w komunikacie.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 3024,54 mln zł wobec 397,89 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 728,67 mln zł wobec 714,32 mln zł rok wcześniej.

"Poza brakiem zdarzeń jednorazowych o tak wyraźnej poprawie wyników zdecydowały okazałe rezultaty wszystkich segmentów działalności, wysoka marża odsetkowa i niskie koszty ryzyka" - czytamy dalej w komunikacie poświęconym wynikom.

Reklama

"Szczególnie mocne było odreagowanie w bankowości detalicznej, w szczególności w sprzedaży kredytów hipotecznych, do czego przyczynił się program 'Pierwsze mieszkanie'. Bank Pekao ma ponad 40-proc. udział rynkowy w będącym częścią programu 'Bezpiecznym kredycie 2%'. Nowa sprzedaż kredytów hipotecznych w okresie lipiec-wrzesień 2023 wyniosła 3,5 mld zł i była siedmiokrotnie wyższa niż rok wcześniej i ponad dwa i pół razy wyższa niż kwartał wcześniej" - czytamy dalej.

Bank zwrócił uwagę również na nową sprzedaż pożyczek gotówkowych, która urosła o 15% r/r. Przy tym dynamika sprzedaży znalazła się znacznie powyżej średniej dla sektora bankowego. 82% tego rodzaju pożyczek sprzedano zdalnie.

"Trzeci kwartał to również kontynuacja korzystnego trendu w pozyskiwaniu nowych klientów indywidualnych. Łącznie od początku stycznia do końca września przybyło w Banku Pekao S.A. 450 tys. nowych kont osobistych, co jest dla banku wynikiem rekordowym" - napisano także w materiale.

Liczba aktywnych klientów bankowości mobilnej Pekao na koniec września wyniosła 3,1 mln osób wobec 2,7 mln rok wcześniej, zbliżając się do strategicznego celu na 2024 rok - 3,2 mln aktywnych klientów mobilnych, podkreślono.

"Konsekwentnie Bank Pekao utrzymywał koszty pod ścisłą kontrolą. Wskaźnik koszty/dochody za III kwartał znalazł się na poziomie 31%. Odpowiedzialne podejście do zarządzania bilansem pozwoliło utrzymać Bankowi Pekao standardowe koszty ryzyka w III kw. 2023 r. na niskim poziomie 42 pb. Cel strategiczny na koniec okresu strategii w 2024 roku to 50-60 pb" - czytamy także.

Wskaźnik zwrotu z kapitału (ROE) wyniósł po trzech kwartałach br. 25,2% wobec 4,9% rok wcześniej, podano w prezentacji wynikowej. Wskaźnik ROA wyniósł odpowiednio: 2,2% wobec 0,4% rok wcześniej.

Marża odsetkowa w III kw. br. sięgnęła 4,21% wobec 0,63% rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 309,93 mld zł na koniec III kw. 2023 r. wobec 281,14 mld zł na koniec poprzedniego roku.

W I-III kw. 2023 r. bank miał 4857,12 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 833,52 mln zł zysku rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2023 r. wyniósł 4908,32 mln zł wobec 941,33 mln zł zysku rok wcześniej.

Bank Pekao jest częścią grupy PZU - największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na GPW; wchodzi w skład indeksu WIG20. Aktywa razem banku wyniosły 281,14 mld zł na koniec 2022 r.

(ISBnews)