Medicalgorithmics miało 29,8 mln zł środków pieniężnych na koniec września br. wobec 12,8 mln zł rok wcześniej, podała spółka.

"Medicalgorithmics [...] zwiększyła istotnie saldo gotówki i na koniec września 2023 r. saldo środków pieniężnych wynosiło 29,8 mln zł wobec prawie 12,8 mln zł rok temu. Kapitały własne wzrosły do 93,9 mln zł wobec 15,1 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom za trzy kwartały br.

Medicalgorithmics odnotowało 98 tys. zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w okresie I-III kw. 2023 r. wobec 17,15 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 0,87 mln zł wobec 15,65 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 2,92 mln zł wobec 18,13 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 30,56 mln zł w I-III kw. 2023 r. wobec 44,16 mln zł rok wcześniej.

"W okresie od stycznia do września br. Medicalgorithmics wykazał skonsolidowany zysk netto w wysokości 98 tys. zł wobec 21 mln zł straty [ogółem] rok wcześniej. W samym trzecim kwartale spółka na poziomie skonsolidowanym odnotowała 178 tys. zł straty netto, co jest poprawą wobec drugiego kwartału. Natomiast jednostkowe wyniki spółki wykazują zyski na wszystkich poziomach rentowności zarówno za trzeci kwartał, jak i za trzy kwartały roku narastająco. W trzecim kwartale medtech odnotował jednostkowy zysk netto w wysokości 4,1 mln zł oraz 4,7 mln zł za trzy kwartały narastająco. Skonsolidowane przychody w trzecim kwartale wyniosły ponad 9,5 mln zł wobec 9,7 mln zł w drugim kwartale br. i 17,4 mln zł rok temu. Spadek sprzedaży grupy w ujęciu rocznym i kwartalnym to wyłącznie efekt niższych przychodów na rynku USA. Na rynkach globalnych spółka odnotowała wzrost sprzedaży o 22% rok do roku oraz 21% kwartał do kwartału. Pozwoliło to skompensować spadek przychodów w USA w ujęciu kwartalnym. Po trzech kwartałach br. sprzedaż na rynku globalnym przyniosła 16,2 mln zł przychodów wobec 14,3 mln zł przychodów w USA, a więc po raz pierwszy przewyższyła sprzedaż w USA" - czytamy w komunikacie.

Reklama

"Jesteśmy zadowoleni z postępów osiągniętych wdrażając ogłoszoną w czerwcu nową strategię rozwoju Medicalgorithmics. Zgodnie z założeniami, nasze intensywne działania zmierzające do pozyskania nowych partnerów biznesowych i budowy zdywersyfikowanej, globalnej sieci firm z branży medycznej, przynoszą pierwsze istotne efekty. Sukcesem jest rozpoczęcie w tak krótkim czasie współpracy z trzema globalnymi dostawcami usług i sprzętu diagnostycznego, z których każdy ma dla nas duży potencjał biznesowy oraz trzema nowymi dystrybutorami w USA. Ze względu na czas niezbędny na integrację i ewaluację działania naszego oprogramowania z systemami partnerów, przychodów z nowych umów spodziewamy się w pierwszej połowie przyszłego roku. Zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami, druga połowa tego roku i pierwsza przyszłego jest dla spółki okresem przejściowym, co ma odzwierciedlenie w naszych wynikach. Mimo to, po trzech kwartałach tego roku spółka wypracowała pozytywny wynik finansowy, dodatni cash flow z operacji oraz może pochwalić się dynamicznie (o 22% r/r) rosnącą sprzedażą na rynkach globalnych poza USA, które generują już ponad połowę przychodów" - skomentował członek zarządu ds. finansowych Maciej Gamrot, cytowany w materiale.

Zgodnie ze strategią, Medicalgorithmics kończy opracowanie nowego produktu - VCAST, czyli systemu medycznego, służącego do nieinwazyjnej analizy stanu naczyń wieńcowych przy wykorzystaniu algorytmów sztucznej inteligencji w kierunku diagnostyki choroby wieńcowej serca. VCAST dostarcza, w oparciu o standardowy i niedrogi skan tomografii komputerowej, dogłębną analizę i dane diagnostyczne, których pozyskanie obecnie wymaga wysoce inwazyjnych i tym samym drogich procedur szpitalnych. W październiku spółka rozpoczęła proces certyfikacji CE na rynku unijnym, który ma zostać zakończony w pierwszym kwartale 2024 r. oraz przygotowuje się do rozpoczęcia procesu certyfikacji na rynku amerykańskim w 2024 roku. VCAST jest rozwijany przez Kardiolytics, amerykańską spółkę w 100% zależną od Medicalgorithmics, przejętą w ramach strategicznej inwestycji Biofund w grudniu 2022 r.

Medicalgorithmics pozyskał już pierwszego istotnego klienta na nową technologię - we wrześniu medtech podpisał list intencyjny z polską firmą Grupą Diagnostyka na wykorzystanie VCAST do diagnozy choroby wieńcowej w placówkach diagnostycznych partnera. Grupa Diagnostyka to największa w Polsce sieć laboratoriów medycznych, wykonująca rocznie ponad 130 mln badań, podano także.

Zgodnie z planem jest także rozwijana nowa generacja oprogramowania AI i produktów do diagnostyki EKG. System Deep Rythm Platform, czyli nowa generacja rozwiązania PC Client, oparta o nowy algorytm sztucznej inteligencji DRAI znajduje się obecnie w procesie certyfikacji na rynku unijnym i amerykańskim, czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2023 r. wyniósł 4,69 mln zł wobec 43,68 mln zł straty rok wcześniej.

Medicalgorithmics to obecna na rynku od 2005 roku spółka wysokich technologii działająca w obszarze nieinwazyjnych urządzeń medycznych. Spółka działa na m.in w USA i w Azji. W 2014 r. spółka przeniosła się na rynek główny warszawskiej giełdy z NewConnect, na którym była notowana od 2011 r. Wchodzi w skład indeksu sWIG80.

(ISBnews)