Medicalgorithmics odnotowało 0,58 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w 2023 r. wobec 25,48 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 0,43 mln zł wobec 17,21 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 2,8 mln zł wobec 21,23 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Rentowna działalność operacyjna

"Działalność operacyjna Medicalgorithmics jest rentowna - w 2023 roku spółka wypracowała 1 mln zysku ze sprzedaży, 0,4 mln zł zysku na poziomie operacyjnym, 2,8 mln zł zysku EBITDA i - co ważne - dodatnie, operacyjne przepływy pieniężne w wysokości 0,2 mln zł. Z uwagi na niegotówkowe i jednorazowe rezerwy na aktywa i zapasy (będące efektem porządkowania projektów rozwojowych) oraz negatywne różnice kursowe Medicalgorithmics wykazał na koniec ubiegłego roku 0,5 mln zł straty netto na poziomie skonsolidowanym wobec 11,8 mln zł straty netto [ogółem z dział. kontynuowanej i zaniechanej łącznie] w rok wcześniej. Na koniec grudnia 2023 roku saldo środków pieniężnych w spółce wynosiło 25,5 mln zł wobec 26,1 mln zł rok wcześniej" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Reklama

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 43,1 mln zł w 2023 r. wobec 62,72 mln zł rok wcześniej.

"W IV kwartale 2023 roku Medicalgorithmics miał 12,5 mln skonsolidowanych przychodów, co było najlepszym wynikiem w całym ubiegłym roku. Kwartał wcześniej spółka wypracowała 9,5 mln zł przychodów. W całym 2023 roku Medicalgorithmics miał 43,1 mln zł przychodów na poziomie skonsolidowanym wobec 62,7 mln zł rok wcześniej (spadek o 31% r/r). Z tej kwoty 35,3 mln zł pochodziło ze sprzedaży usług diagnostycznych i medycznych, a 7,8 mln zł ze sprzedaży urządzeń do monitoringu pracy serca" - czytamy dalej.

Niższe przychody w USA

Niższe przychody to efekty zmiany modelu biznesowego w USA, gdzie spółka w 2023 roku miała 17,8 mln zł przychodów wobec 44,0 mln zł rok wcześniej. W ramach zmiany strategii sprzedaży Medicalgorithmics w lutym ubiegłego roku zakończył współpracę na wyłączność z React (w 2022 roku partner odkupił od polskiej firmy przynoszącą straty spółkę Medi-Lynx) i rozpoczął pozyskiwanie nowych klientów w modelu bez wyłączności, dywersyfikując sprzedaż na tym rynku. Od tego momentu Medicalgorithmics z sukcesami buduje w USA pozycję niezależnego dostawcy oprogramowania AI oraz urządzeń do analizy EKG. Świadczenie usług dla React zostało zakończone wraz końcem 2023 roku, wyjaśniono.

"Widzimy pozytywne efekty zmiany modelu sprzedaży w USA. Koszt jego transformacji w postaci przejściowo niższych przychodów jest wpisany w strategię. Naszym celem jest jak najszybsza odbudowa sprzedaży w USA, tak by licząc razem z rynkiem globalnym osiągać miesięczną sprzedaż na poziomach z 2023 roku, kiedy to jeszcze świadczyliśmy usługi dla React. Z sukcesami pracujemy nad pozyskaniem nowych klientów w USA - od początku roku rozpoczęliśmy komercyjne świadczenie usług dla pięciu partnerów, a z kolejnymi firmami prowadzimy zaawansowane rozmowy" - powiedział członek zarządu odpowiadający za sprzedaż i operacje Jarosław Jerzakowski, cytowany w materiale.

Poza USA sprzedaż w 2023 roku wzrosła

Na rynku globalnym (poza USA) sprzedaż w 2023 roku wzrosła o 36% r/r do 25,3 mln zł wobec 18,7 mln zł w 2022 roku. Tym samym, pierwszy raz w historii Medicalgorithmics inne rynki niż USA przyniosły więcej przychodów. Jest to efekt dynamicznego rozwoju biznesu m.in. w Kanadzie, Skandynawii czy Polsce. W 2024 roku Medicalgorithmics z powodzeniem kontynuuje ten wzrost, pozyskując kolejnych nowych klientów na rynku globalnym, podkreślono.

"Jesteśmy zadowoleni z tempa, w jakim przekształcamy Medicalgorithmics w globalnego dostawcę oprogramowania diagnostycznego AI dla kardiologii. Widzimy duże zainteresowanie naszą ofertą. Od momentu ogłoszenia nowej strategii pozyskaliśmy już dziewięciu klientów, w tym pięciu w USA, gdzie z powodzeniem budujemy sprzedaż opartą o wielu dystrybutorów. Konsekwentnie realizujemy również cel, polegający na pozyskiwaniu co najmniej dwóch klientów w każdym kwartale. Cieszy nas, że już w pierwszym roku wdrażania nowej strategii zbudowaliśmy zdrowe i trwałe fundamenty pod rentowny rozwój Medicalgorithmics. Efekty strategii są widoczne w poprawie sprzedaży w ostatnim kwartale 2023 roku, w którym przychody wzrosły o 31% w porównaniu z trzecim kwartałem. Jest to w dużej mierze zasługa sprzedaży urządzeń, która pozwala nam budować długoterminowe, stałe relacje z klientami" - podsumował członek zarządu ds. finansowych Maciej Gamrot.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2023 r. wyniósł 4,35 mln zł wobec 29,51 mln zł straty rok wcześniej.

Medicalgorithmics to obecna na rynku od 2005 roku spółka wysokich technologii działająca w obszarze nieinwazyjnych urządzeń medycznych. Spółka działa na m.in w USA i w Azji. W 2014 r. spółka przeniosła się na rynek główny warszawskiej giełdy z NewConnect, na którym była notowana od 2011 r. Wchodzi w skład indeksu sWIG80.

(ISBnews)