Tower Investments odnotowało 1,11 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 931,39 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Strata operacyjna wyniosła 0,49 mln zł wobec 0,47 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 0,21 mln zł w III kw. 2023 r. wobec 3,61 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2023 r. spółka miała 3,06 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 0,15 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 5,76 mln zł w porównaniu z 19,56 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2023 r. wyniósł 0,31 mln zł wobec 15 tys. zł zysku rok wcześniej.

Reklama

Tower Investments specjalizuje się w kompleksowej obsłudze deweloperskiej największych sieci handlowo-usługowych: od wyboru odpowiedniej lokalizacji, poprzez zakup nieruchomości i uzyskanie niezbędnych zezwoleń administracyjnych, aż po realizację obiektu "pod klucz". Ponadto jest właścicielem marki SHOPIN. W 2017 r. spółka przeszła na rynek główny GPW w Warszawie z NewConnect.

(ISBnews)