Zysk operacyjny wyniósł 3,64 mln zł wobec 2,15 mln zł straty rok wcześniej.

Reklama

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 27,26 mln zł w I poł. 2021 r. wobec 1,09 mln zł rok wcześniej.

"Ze względu na odmrożenie gospodarki i utrzymanie się rynku nieruchomości w fazie silnego wzrostu, w pierwszej połowie tego roku udało nam się znacząco zwiększyć sprzedaż. Od stycznia do czerwca grupa kapitałowa Tower Investments wypracowała blisko 27,3 mln zł przychodów netto ze sprzedaży, kiedy to w pierwszym półroczu ub. roku uzyskaliśmy przychody na poziomie 1 mln zł. Zysk netto w raportowanym okresie wyniósł ponad 2 mln zł, EBITDA ponad 4 mln zł. Naszym celem jest konsekwentna budowa coraz wyższych wartości grupy i osiąganie wyników, które pozwolą m.in. na regularną wypłatę dywidendy" - powiedział prezes Bartosz Kazimierczuk, cytowany w komunikacie.

Do końca przyszłego roku Tower Investments planuje realizację szeregu projektów inwestycyjnych, które obejmują głównie markety spożywcze, obiekty usługowe i projekty mieszkaniowe.

"Do tej pory przygotowaliśmy inwestycje w ramach których zrealizowanych zostanie ponad 600 lokali mieszkaniowych. W tym roku chcemy dokończyć przedsięwzięcia, zarówno dla sieci handlowych, jak i deweloperów mieszkaniowych" - dodał prezes.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I półroczu 2021 r. wyniósł 1,83 mln zł wobec 0,68 mln zł straty rok wcześniej.

Tower Investments specjalizuje się w kompleksowej obsłudze deweloperskiej największych sieci handlowo-usługowych: od wyboru odpowiedniej lokalizacji, poprzez zakup nieruchomości i uzyskanie niezbędnych zezwoleń administracyjnych, aż po realizację obiektu "pod klucz". Ponadto jest właścicielem marki SHOPIN. W 2017 r. spółka przeszła na rynek główny GPW w Warszawie z NewConnect.

(ISBnews)