"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą Tower Investments po zapoznaniu się z wnioskiem zarządu spółki w sprawie sposobu przeznaczenia zysku netto wypracowanego przez spółkę w 2021 roku w kwocie 1 957 284 zł oraz po zapoznaniu się z opinią rady nadzorczej w przedmiotowej sprawie, postanawia, iż ww. zysk netto zostaje w całości wyłączony od podziału i przeznaczony na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w uchwale walnego.

Tower Investments specjalizuje się w kompleksowej obsłudze deweloperskiej największych sieci handlowo-usługowych: od wyboru odpowiedniej lokalizacji, poprzez zakup nieruchomości i uzyskanie niezbędnych zezwoleń administracyjnych, aż po realizację obiektu "pod klucz". Ponadto jest właścicielem marki SHOPIN. W 2017 r. spółka przeszła na rynek główny GPW w Warszawie z NewConnect.

Reklama

(ISBnews)