Zysk operacyjny wyniósł 95,97 mln zł wobec 111,95 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 109,09 mln zł wobec 117,32 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

"Rok 2023 był okresem intensywnych inwestycji w rozwój organicznych mocy produkcyjnych, realizacji strategii fuzji i przejęć oraz zwiększenia zaangażowania w komunikację ESG. Grupa stanęła przed wyzwaniem przejściowego spadku liczby przetargów, ogłaszanych przez samorządy na utylizację tak zwanych 'bomb ekologicznych', co przyczyniło się do zmniejszenia podaży odpadów o wysokich marżach" - powiedział prezes Henryk Siodmok, cytowany w komunikacie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 237,01 mln zł w 2023 r. wobec 243,39 mln zł rok wcześniej.

Firma utrzymała wysoką rentowność z marżą EBITDA z działalności podstawowej na poziomie 52%. W tym okresie Grupa Mo-Bruk przetworzyła 256,4 tys. ton odpadów wobec 245 tys. ton w 2022 roku, podkreślono.

Reklama

W 2025 roku firma Mo-Bruk zakończy program inwestycyjny, rozpoczęty w IV kwartale 2022 roku, o wartości ok. 210 mln zł, który znacząco zwiększy jej zdolności produkcyjne. W obszarze spalania odpadów przemysłowych wzrost wyniesie ponad 50% - z 23 tys. ton do 35 tys. ton rocznie. Natomiast w segmencie zestalania i stabilizacji odpadów nieorganicznych w dotychczasowych dwóch zakładach, wzrost zdolności produkcyjnych osiągnie 65%. Łączne moce przetwarzania odpadów nieorganicznych, wraz z zakładem El-Kajo, w I połowie 2025 roku osiągną poziom 500 tys. ton rocznie.

W drugiej połowie 2024 roku Grupa Mo-Bruk osiągnie całkowitą samowystarczalność energetyczną w kluczowych i najbardziej energochłonnych zakładach produkcyjnych, dzięki zrealizowanym inwestycjom w instalacje kogeneracyjne oraz fotowoltaiczne, zapowiedziano również.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2023 r. wyniósł 74,38 mln zł wobec 92,49 mln zł zysku rok wcześniej.

Mo-Bruk w 2012 roku przeniósł się z NewConnect na rynek główny warszawskiej giełdy; wchodzi w skład indeksu mWIG40. Jego głównym biznesem jest gospodarka odpadami - zestalanie odpadów, produkcja paliwa alternatywnego i spalanie odpadów niebezpiecznych i medycznych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki wyniosły 237 mln zł w 2023 r.

(ISBnews)