"Planujemy zarekomendować wypłatę dywidendy w przedziale 50-100% zysku netto z ubiegłego roku, zakładając, że jedynie nadzwyczajne okoliczności mogłyby skłonić do obniżenia tej kwoty" - powiedział prezes Henryk Siodmok, cytowany w komunikacie.

Przy rekomendowaniu terminu wypłaty dywidendy, zarząd Mo-Bruku uwzględni harmonogram otrzymywania środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w ramach dotacji i pożyczki preferencyjnej, przyznanych na projekt modernizacji spalarni w Karsach. Równocześnie zarząd weźmie pod uwagę oczekiwany termin zwrotu zablokowanych środków w związku z uchyleniem przez Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego (SKO) we Wrocławiu w sprawie opłaty podwyższonej, podkreślono również.

Mo-Bruk w 2012 roku przeniósł się z NewConnect na rynek główny warszawskiej giełdy; wchodzi w skład indeksu mWIG40. Jego głównym biznesem jest gospodarka odpadami - zestalanie odpadów, produkcja paliwa alternatywnego i spalanie odpadów niebezpiecznych i medycznych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki wyniosły 237 mln zł w 2023 r.

(ISBnews)

Reklama