statystyki

Bankowość

Czek

wróć do działu: Bankowość »

Czek – zlecenie wydane bankowi (w formie pisemnej) wypłaty kwoty określonej na czeku. Czek może wystawić osoba fizyczna lub prawa, która posiada rachunek bankowy. Osobę wystawiającą czek nazywamy trasantem. Czek można być imienny lub na okaziciela. Osoba fizyczna lub prawna na którą czek jest wystawiony nazywamy remitentem. Prawa z czeku mogą być przenoszone przez indos.

Zobacz też

Prawo dla specjalisty