statystyki

Bankowość

Swap kuponowy

wróć do działu: Bankowość »

Swap kuponowy (ang. Coupon Swap) – jest jednym ze swapów stopy procentowej. Swap kuponowy jest umową, w której jedna ze stron zobowiązuje się wypłacać drugiej stronie odsetki od wartości nominalnej swapu, w wysokości ustalonej w oparciu o stałą stopę procentową. W tym samym czasie druga strona transakcji wypłaca stronie przeciwnej sumy równe oprocentowaniu tej samej kwoty według zmiennej stopy procentowej. Waluty obu strumieni płatności są takie same.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty