statystyki

Finanse

Stopa dyskonta

wróć do działu: Finanse »

Stopa dyskonta – jest to procentowa wartość określająca poziom zrzeczenia się przyszłych środków finansowych na rzecz aktualnie dostępnych środków.

Stopa dyskonta odzwierciedla zmianę wartości pieniądza w czasie, czyli sprowadza przyszły kapitał do kapitału bieżącego. Inaczej mówiąc, stopa dyskonta informuje o jaki procent jesteśmy skłonni pomniejszyć przyszły kapitał, aby zamienić go na środki bieżące.

Jest to stosunek kwoty dyskonta do wartości przyszłej kapitału, wyrażony w procentach.

gdzie:

r - stopa dyskonta,
FV – przyszła wartość kapitału,
PV – bieżąca wartość kapitału.

Stopa dyskontowa stosowana jest w niektórych metodach oceny projektów inwestycyjnych, jak np. NPV lub IRR.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty