statystyki

Finanse

Dźwignia całkowita

wróć do działu: Finanse »

Dźwignia całkowita – jest to iloczyn dźwigni operacyjnej i finansowej. Dźwignia całkowita łączy ze sobą wartość sprzedaży, zysku operacyjnego oraz zysk netto.

Stopień dźwigni całkowitej pokazuje, w jakim stopniu wzrośnie wartość wypracowanego przez firmę zysku netto przy uwzględnieniu zmiany wartości sprzedaży, przychodów i kosztów finansowych i obliczany jest wzorem:

DTL = DOL x DFL

gdzie:

DTL - stopień dźwigni całkowitej (ang. Degree of Total Leverage)
DOL - stopień dźwigni operacyjnej
DFL - stopień dźwigni finansowej

Zobacz też

Prawo dla specjalisty