statystyki

Finanse

Wskaźnik rotacji należności

wróć do działu: Finanse »

Wskaźnik rotacji należności – wskazuje ile razy w ciągu roku firma zdolna jest do odtworzenia stanu swoich należności, co w praktyce oznacza w jakim stopniu firma kredytuje swoich klientów.

Wskaźnik rotacji należności zdefiniowany jest jako iloraz przychodów ze sprzedaży i przeciętnego poziomu należności.

gdzie:

Wrn - Wskaźnik rotacji należności
Ps – Przychody ze sprzedaży netto
N – przeciętne należności

Wskaźnik rotacji należności powinien mieścić się w przedziale od 7,0 do 10,0.

Niski poziom wskaźnika, czyli poniżej wartości 7 oznacza , że poziom należności jest wysoki, czyli, że przedsiębiorstwo nadmiernie kredytuje swoich klientów, co w praktyce oznacza długotrwałe zamrożeniem środków pieniężnych w należnościach.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty