Wypłata zgromadzonych środków na IKZE następuje, w zależności od wniosku oszczędzającego, jednorazowo lub w ratach:

  • na wniosek oszczędzającego, po osiągnięciu przez niego wieku 65 lat oraz pod warunkiem dokonywania wpłat na IKZE co najmniej w 5 latach kalendarzowych,
  • w przypadku śmierci oszczędzającego - na wniosek osoby uprawnionej.

Sposób wypłaty:

  • w ratach - przez co najmniej 10 lat, chyba że okres oszczędzania w ramach IKZE był krótszy (jednak nie mniej niż 5 lat), wtedy przez okres równy okresowi oszczędzania.
  • jednorazowo.
Reklama

Opodatkowanie wypłat: w przypadku wypłaty jednorazowej oszczędzający wykaże kwotę wypłaty z IKZE w zeznaniu składanym za rok, w którym tę wypłatę otrzymał. Wypłaty ratalne opodatkowane będą w formie zaliczek przez płatnika (instytucję wypłacającą).

W przypadku śmierci oszczędzającego wypłata może zostać zrealizowana na wniosek osoby upoważnionej. Wypłata podlega opodatkowaniu PIT, wg skali podatkowej.

Zobacz też: