Konto podstawowe (podstawowy rachunek płatniczy) - jest to rachunek bankowy, który każdy bank ma obowiązek mieć w swojej ofercie na mocy nowelizacji ustawy o usługach płatniczych z listopada 2016 r. Zgodnie z przepisami prowadzenie rachunku podstawowego musi być bezpłatne. Także w każdym miesiącu darmowe ma być po pięć przelewów i wypłat z bankomatów. Kolejne przelewy i wypłaty będą już płatne. Opłaty za operacje ponad ustawowy limit ustalają dostawcy usług finansowych.