Kurs sprawiedliwy - jest to pojęcie stworzone na potrzeby prezydenckiego projektu ustawy o przywróceniu równości stron niektórych umów kredytu i umów pożyczki.
Według projektu ustawy kurs sprawiedliwy będzie wyliczany indywidualnie dla każdego kredytobiorcy na podstawie specjalnie stworzonego algorytmu. Kredytobiorcy będą mogli przewalutować swoje zobowiązania po kursie sprawiedliwym.