Bank udzielający kredytu bada zdolność kredytową potencjalnego kredytobiorcy aby sprawdzić czy będzie on w stanie regularnie spłacać raty kredytu wraz z odsetkami.

Przy określaniu zdolności kredytowej bierze się najczęściej pod uwagę dochody kredytobiorcy, koszty stałe ponoszone przez jego gospodarstwo domowy i dotychczasowe zobowiązania (kredyty, karty kredytowe). Niższa zdolność kredytowa może być przyczyną wyższej marży kredytowej.

Zobacz też: