Pozycja gotówkowa oznacza kwotę środków pieniężnych, które firma, fundusz inwestycyjny lub bank ma w swoich księgach w określonym momencie. Pozycja gotówkowa jest oznaką siły finansowej i płynności. Poza samą gotówką pozycja ta często uwzględnia aktywa o dużej płynności, takie jak certyfikaty depozytowe, krótkoterminowe zadłużenie rządowe i inne ekwiwalenty środków pieniężnych.

Zobacz też: