WWUK może przyjmować wartości od -100 do +100. Jeżeli jego wartość jest dodatnia, oznacza to, że konsumenci nastawienia optymistycznie mają liczebną przewagę nad konsumentami nastawionymi pesymistycznie. Jeżeli wartość wskaźnika jest ujemna to oznacza, że liczba konsumentów nastawionych pesymistycznie jest większa od konsumentów z nastawieniem optymistycznym.

Zobacz też: