statystyki

Inne

Wstęgi Bollingera

wróć do działu: Inne »

Wstęgi Bollingera (ang. Bollinger bands) – jeden ze wskaźników analizy technicznej oparty na zmienności cen. Wykres kursu podąża między dwoma krzywymi (wstęgami Bollingera), które zbliżają się do siebie lub oddalają w zależności od zmienności kursu w ostatnim okresie.

Przy stabilnym wykresie kursu, wstęgi zbliżają się do siebie. Gwałtowne zmiany powodują ich oddalenie.

Zakłada się, że ruch cen powinien odbywać się wewnątrz wstęg, dlatego też górna i dolna wstęga uważane są także za poziom oporu i wsparcia dla wykresu kursu. Przebicie przez wykres kursu linii wstęgi powinno zazwyczaj oznaczać powrót kursu do wewnątrz wstęg, jednak przy silnym ruchu cen, wykres może przebywać przez pewien czas poza ograniczeniami wstęg.

Mała odległość między wstęgami oznacza małe prawdopodobieństwo gwałtownego ruchu cen, jednak gwałtowne zbliżenie się wstęg do siebie oznacza duże prawdopodobieństwo wybicia a więc zwiększone ryzyko inwestycyjne.

Prawo dla specjalisty