statystyki

Inne

Partnerstwo publiczno-prywatne

wróć do działu: Inne »

Partnerstwo publiczno-prywatne - (ang. public-private partnership) – o tego typu współpracy mówimy, gdy jednostkami administracji rządowej i samorządowej (organy administracji publicznej) współpracują z podmiotami prywatnymi w sferze usług publicznych.

Partnerstwo publiczno-prywatne przeważnie ma charakter długoterminowy i zazwyczaj polega na tworzeniu składników infrastruktury jak np.:

  • mieszkań komunalnych - na wynajem,
  • centrów sportowo-rekreacyjnych,
  • parkingów,
  • szkół,
  • siedzib władz publicznych,
  • gospodarki komunalnej,
  • budowa dróg i autostrad,
  • budowa portów,
  • budowa lotnisk.

Ideą partnerstwa publiczno-prywatnego jest stworzenie jak najlepszych warunków dla realizacji, przez obie strony umowy, celów do których zostały powołane. I tak strona publiczna dzięki partnerstwu publiczno-prywatnemu może realizować świadczenie usług publicznych, do czego obliguje go prawo, podczas gdy partner prywatny prowadzi działalność gospodarczą dla osiągnięcia zysków.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty