statystyki

Rachunkowość

Zysk na zapasach

wróć do działu: Rachunkowość »

Zysk na zapasach (ang. Inventory Profit) – jest to różnica pomiędzy zyskiem brutto liczonym w oparciu o wycenę metodą FIFO i metodą LIFO w czasie wzrostu cen rynkowych.

LIFO przypisuje wyższy koszt produktu do przychodu opartego na wyższej, aktualniejszej cenie. W przypadku metody FIFO starszym produktom (o niższych cenach zakupu), przypisywane są aktualne wyższe ceny rynkowe.

Prawo dla specjalisty