statystyki

Rachunkowość

EBITDA

wróć do działu: Rachunkowość »

EBITDA - (ang. Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) - Zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją, czyli w przybliżeniu środki pieniężne z działalności operacyjnej. EBITDA obliczamy jako zysk z działalności operacyjnej (EBIT) powiększony o koszty niepieniężne (Amortyzacja). W przybliżeniu EBITDA określa zdolność generowania środków pieniężnych przez aktywa firmy.

Zobacz też

Prawo dla specjalisty