statystyki

Rachunkowość

Koszty pracy

wróć do działu: Rachunkowość »

Koszty pracy – pojęcie to określa łączne obciążenia ponoszone przez pracodawcę w związku z zatrudnianiem pracowników. Do kosztów pracy zalicza się również, poza wynagrodzeniem brutto pracownika, wydatki pozapłacowe, które musi odprowadzać pracodawca.

W skład kosztów pracy wchodzą wydatki na:

  • płace i jej opodatkowanie,
  • składkę ubezpieczeniową,
  • podróże służbowe,
  • nagrody i odszkodowania,
  • bezpieczeństwo i higienę pracy,
  • doskonalenie personelu,
  • dojazdy do pracy,
  • rekrutację i selekcję kandydatów do zatrudnienia,
  • działalność socjalno-bytową.

Wzrost kosztów pracy jest czynnikiem ograniczającym wielkość zatrudnienia, przyczyniając się do pogłębiania lub utrzymywania wysokiego poziomu bezrobocia.

W gospodarce rynkowej koszty pracy stanowią największą kategorię kosztów produkcji.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty