statystyki

Rachunkowość

Spółka cywilna

wróć do działu: Rachunkowość »

Spółka cywilna – jest to umowa co najmniej dwóch osób, które zobowiązują się do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego, poprzez osobiste działanie w sposób oznaczony w umowie. Szczególnym działaniem na rzecz spółki cywilnej jest wniesienie wkładów majątkowych przez uczestników spółki. Z chwilą wniesienia wkłady poszczególnych wspólników stają się współwłasnością wszystkich wspólników na zasadach współwłasności łącznej. Spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej.

Wspólnicy za zobowiązania spółki odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem osobistym. Mają oni też prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki.

Działalność spółki cywilnej określają przepisy Kodeksu cywilnego (art. 860-875).

Prawo dla specjalisty