statystyki

Rachunkowość

Zysk niepodzielony z lat ubiegłych

wróć do działu: Rachunkowość »

Zysk niepodzielony z lat ubiegłych (ang. Undistributed Profit) - Część zysku netto, która nie została wypłacona udziałowcom w formie dywidendy i została zatrzymana w przedsiębiorstwie. Zysk niepodzielony z lat ubiegłych jest reinwestowany. Jest wykorzystywany do finansowania wydatków inwestycyjnych, które spowodują wzrost dochodów w przyszłości.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty