statystyki

Rachunkowość

Przepływy z działalności operacyjnej

wróć do działu: Rachunkowość »

Przepływy z działalności operacyjnej (ang. net operating cash flow, NOCF) – przepływy pieniężne związane z podstawową działalnością spółki, w szczególności: wpływy ze sprzedaży, wydatki na zakup materiałów użytych do produkcji, koszty eksploatacyjne, wypłaty wynagrodzeń.

Do przepływów z działalności operacyjnej nie wlicza się kosztów amortyzacji, ponieważ nie powoduje ona wypływu środków pieniężnych z przedsiębiorstwa.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty