statystyki

Rachunkowość

Instrumenty kapitałowe

wróć do działu: Rachunkowość »

Instrumenty kapitałowe - kontrakty, z których wynika prawo do majątku przedsiębiorstwa, pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wszystkich wierzycieli, a także zobowiązanie się przedsiębiorstwa do wyemitowania lub dostarczenia własnych instrumentów kapitałowych, a w szczególności udziały, Opcje na Akcje własne lub warranty.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty