statystyki

Rachunkowość

Clearing

wróć do działu: Rachunkowość »

Clearing – jest to forma rozliczeń finansowych, która stosowna jest w przypadku, gdy strony są wzajemnie zadłużone względem siebie. W takiej sytuacji bardziej zadłużona strona spłaca tylko różnicę (saldo) w zadłużeniach obu firm.

Rozliczenie dwóch form zadłużonych względem siebie znany jest pod nazwą clearing bilateralny (dwustronny). W przypadku gdy stron jest więcej niż dwie mamy do czynienia z clearingiem multilateralnym (wielostronnym).

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty